Covid-19
Vaccineringen i

Om

Varför denna webbsida?

Syftet med webssidan är att man snabbt ska kunna få en överblick över hur vaccinering mot covid-19 fortskrider i Sverige och övriga världen.
Genom att titta på hur smittspridningen förhåller sig till vaccinationsgraden i befolkningen så är förhoppningen att man ska kunna bilda sig en uppfattning om hur effektiva vaccinen är, något som i skrivande stund inte är fastställt.

Vad är flockimmunitet?

För att ett virus ska kunna överleva så behöver viruset mottagliga värdar, efter en infektion av ett virus så blir man vanligtvis immun en tid, under tiden man är immun är man inte längre en mottaglig värd. Flockimmunitet uppstår när tillräckligt många individer i en grupp är immuna för att viruset inte längre ska kunna spridas och överleva inom gruppen.

Tidigt i Pandemin trodde Folkhälsomyndigheten att man skulle kunna nå flockimmunitet genom att låta viruset sprida sig naturligt, det har visat sig vara felaktigt.
Nu står istället hoppet till att skapa flockimmunitet genom vaccinering. Vaccin har historisk sett ett väldigt bra trackrecord och har utrotat åskilliga virus samt förhindrat lidande och död hos miljontals människor.

Dagar till flockimmunitet

Siffran som presenteras på den här sidan är en grov uppskattning baserat på hur många som vaccinerats och vaccinationshastigheten just nu. Tidigt i vaccinationskedet är den troligen väldigt missvisande men förhoppningen är att den med tiden ska kunna vara ett användbart estimat.

Källor

Datan som statistiken bygger på kommer från Our World in Data och uppdateras en gång varje timme.